BelArte el UV Kamuflujcy

D³utko Spot-Swirl

D³utko Spot-Swirl
D³utko Spot-Swirl
D³utko Spot-Swirl
D³utko Spot-Swirl

Sonda zakoñczona z dwóch stron metalowymi kuleczkami (ma³± i wiêksz±). Piekielnie u³atwia: - Malowanie linii smile French - Nak³adanie wszystkich ozdóbek, cyrkonii, itp. - Zdobnictwo metod± mazania mokrego lakieru Efektowny design sprawia, ¿e Twoje miejsce pracy bêdzie wygl±daæ o wiele bardziej profesjonalnie w oczach Klientki. Bestseller 2009!Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: