BelArte Coroline

Palec do æwiczeñ pe³ny

Palec z tworzywa sztucznego przystosowany do æwiczeñ. Bardzo dobra przyczepno¶æ klejów do tipsów. Mo¿esz go tak¿e u¿ywaæ jako wzornik Twoich prac.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: