BelArte Coroline

Patyczki do odpychania skórek

Patyczki z drzewa pomarañczowego, d³ugo¶æ 11 cm. Z jednej stony zaostrzone do szpica, z drugiej ¶ciête uko¶nie. Porêczne, niezbêdne w pracy ka¿dej manicurzystki podczas odpychania skórek.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: