BelArte Coroline

Plastikowa podstawka pod palec

Plastikowa podstawka pod palec
Plastikowa podstawka pod palec

Podstawka pod palec niezwykle u³atwia pracê z niedo¶wiadczon± lub wymagaj±c± klientk±. Niezast±piona podczas zdobienia technik± Airbrush.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: