ele UV BelArte silver Line

Plastikowe naparstki do tipsów

Plastikowe naparstki do tipsów
Plastikowe naparstki do tipsów
Plastikowe naparstki do tipsów

Ju¿ teraz warto zapomnieæ o p³ynie do tipsów paruj±cym z naczynek i ostrym zapachu w ca³ym pokoju! Dziêki wygodnym naparstkom na Tip Remover (p³yn do usuwania tipsów), usuniesz tipsy stosuj±c najmniejsz± ilo¶æ preparatu i wyeliminujesz ca³kowicie przykry zapach! To czysta oszczêdno¶æ, estetyka i prostota stosowania! W zestawie 10 naparstków, na 2 rêce.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: