BelArte Coroline

Sztuczna rêka szklana

Wygl±da efektownie i wspaniale bêdzie zdobiæ stolik, przy którym pracujesz. Mo¿na na d³oni umie¶ciæ w³asne zdobienia, jest doskona³ym prezenterem Twoich prac. Powierzchnia o fakturze zamro¿onego szk³a. Dostêpna w ró¿nych wersjach kolorystycznych (wybierz t±, która najbardziej Ci pasuje!).Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: