BelArte el UV Kamuflujcy

Balsam ³agodz±cy po depilacji 200 ml Ziaja Effectivdepile

Opó¼nia odrastanie w³osów po depilacji. Dzia³anie capi-slow: -Opó¼nia metabolizm komórek odpowiedzialnych za wzrost w³osów. -Wyra¼nie os³abia odrastaj±ce po depilacji w³osy. -Wp³ywa koj±co na naskórek i skutecznie ³agodzi podra¿nienia. -Doskonale wyg³adza skórê oraz likwiduje uczucie szorstko¶ci. Sposób u¿ycia: Balsam wmasowaæ w skórê i pozostawiæ do wch³oniêcia. Najlepsze efekty uzyskuje siê stosuj±c balsam przynajmniej 2 razy dziennie. Opakowanie: 200 mlProdukt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: