BelArte Coroline

Formy Dual System 100 szt.

Formy Dual System 100 szt.
Formy Dual System 100 szt.
Formy Dual System 100 szt.
Formy Dual System 100 szt.

Formy silikonowe Inverted Acrylic System w pude³ku 100 szt. Podstawa nowej metody budowania paznokci, odwrotnego akrylu, polegaj±cej na na³o¿eniu pudru i liquidu na szablon, odci¶niêciu paznokcia i po zwi±zaniu, zdjêcia formy z gotowym kszta³tem! Kilkukrotnie skracaj± budowanie paznokci akrylowych. Szablony s± wielokrotnego u¿ytku.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: