BelArte el UV Kamuflujcy

Lakier do manicure hybrydowego 11 ml

NOWO¦Æ! Lakier UV (lakiero¿el) do manicure typu hybrydowego od BelArte! Lakiero¿ele do manicure hybrydowego to kolorowe ¿ele typu Soak-Off, do u¿ycia na naturaln± p³ytkê lub tips. Zmywaj wy³±cznie p³ynem do usuwania tipsów BelArte. Kupione u nas buteleczki z preparatem hybrydowym s± przezroczyste, dziêki temu wy³±cznie korzystaj±c z BelArte zaprezentujesz Klientce barwê ¿elu, nie musz±c odkrêcaæ buteleczki. Przechowuj z dala od s³oñca. Jak wykonaæ Manicure Hybrydowy Belarte?: 1 x BelArte Twin Coat, utwardzanie 2 min w lampie uv 1 x Lakiero¿el BelArte, utward¼ 2 minuty w lampie uv 1 x BelArte Twin Coat, utwardzanie 2 min w lampie 1 x Cleaner BelArte, zetrzyj warstwê dyspersyjn± wacikiem bezpy³owym Pamiêtaj, najlepiej na ka¿d± 1 lakierówkê lakieru hybrydowego zakupiæ 2 lakierówki uniwersalnej bazy nab³yszczaj±cej (BelArte Twin Coat).Produkt tymczasowno niedostpny.

Wybierz rodzaj:
Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: