ele UV BelArte silver Line

Maska nawil¿aj±ca algowa zielona 155 g ZiajaPRO

Nawil¿aj±ca maska algowa. Seria ZiajaPRO zielona, program do cery suchej i normalnej. Preparat wy³±cznie do u¿ytku profesjonalnego w gabinetach kosmetycznych. Preparat testowany klinicznie i alergologicznie. Wskazania: -cera sucha, normalna z tendencj± do przesuszania Opis dzia³ania: -wi±¿e wodê i skutecznie zapobiega jej nadmiernej utracie -trwale nawil¿a naskórek oraz g³êbsze warstwy skóry -stymuluje procesy odnowy skóry i skutecznie ³agodzi podra¿nienia -przywraca równowagê energetyczn± oraz spowalnia procesy starzenia siê skóry Aplikacja maski algowej: -za pomoc± do³±czonej miarki odmierzyæ 75 ml maski, dodaæ do 90 ml wody o temperaturze pokojowej (20° C) -dok³adnie wymieszaæ (+"- 1 min) do uzyskania konsystencji pasty -na oczyszczon± i przygotowan± skórê twarzy, szyi i dekoltu nanie¶æ przygotowan± ilo¶æ maski - omijaæ okolice oczu i ust -maska powinna wyschn±æ w ci±gu 5-7 minut -po oko³o 10-15 minutach delikatnie zdj±æ maskê i przetrzeæ skórê p³atkami kosmetycznymi zwil¿onymi ciep³± wod± lub tonikiem Substancje aktywne: -laminaria -aloe vera Informacje dodatkowe: -pojemno¶æ: 155 ml = 2 zabiegi -pH naturalneProdukt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: