BelArte el UV Kamuflujcy

Maska oczyszczaj±ca z glink± zielon± + mikrodermabrazja 250 ml ZiajaPRO Zielona

Maska oczyszczaj±ca z glink± zielon± + mikrodermabrazja. Seria ZiajaPRO Zielona, program oczyszczaj±cy do cery t³ustej i mieszanej. Preparat wy³±cznie do u¿ytku profesjonalnego w gabinetach kosmetycznych. Preparat testowany klinicznie i alergologicznie. Preparat przeznaczony do ka¿dego rodzaju cery ze wskazaniem do cery t³ustej i mieszanej, z rozszerzonymi porami, zaskórnikami oraz sk³onno¶ci± do ¶wiecenia siê, bez widocznych zmian tr±dzikowych. Dla ka¿dej skóry wymagaj±cej gruntownego oczyszczenia i z³uszczenia. Maska g³êboko z³uszcza martwe komórki naskórka, oczyszcza pory i przyspiesza odnowê komórkow±. Opis dzia³ania: -absorbuje nadmiar serum -dzia³a ¶ci±gaj±co -wyra¼nie zmniejsza rozszerzone pory -g³êboko z³uszcza martwe komórki naskórka -dok³adnie oczyszcza pory Sposób u¿ycia: Nanie¶ grub± warstwê maski na skórê twarzy, szyi, dekoltu. Delikatnie masowaæ. Po oko³o 5-10 minut. Zmyæ ciep³± wod±. Substancje aktywne: -glinka zielona -mikrokryszta³ki tlenku glinu Al2O3 -kompleks protein mlecznych Opakowanie: 250 ml.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: