BelArte Coroline

Maska uspokajaj±ca algowa amarantowa 155 g ZiajaPRO

Maska uspokajaj±ca algowa amarantowa. Seria ZiajaPRO Zielona, Niebieska, program wzmacniaj±cy do cery naczynkowej, program do ka¿dego rodzaju cery. Preparat wy³±cznie do u¿ytku profesjonalnego w gabinetach kosmetycznych. Preparat testowany klinicznie i alergologicznie. Wskazania: -ka¿dy rodzaj cery, polecana w zabiegach relaksuj±cych i koj±cych -preparat polecany równie¿ dla cer suchych ze sk³onno¶ci± do podra¿nieñ i z problemami naczynkowymi Opis dzia³ania: -aktywnie rewitalizuje oraz intensywnie dotlenia komórki skóry -wp³ywa uspokajaj±co i zapewnia uczucie koj±cego relaksu -chroni skórê przed niekorzystnym wp³ywem wolnych rodników -wzmacnia strukturê skóry i zapobiega jej wiotczeniu -delikatny zapach ³agodzi objawy stresu oraz wyra¼nie poprawia nastrój Aplikacja maski algowej: -za pomoc± do³±czonej miarki odmierzyæ 75 ml maski, dodaæ do 90 ml wody o temperaturze pokojowej (20° C) -dok³adnie wymieszaæ (+"- 1 min ) do uzyskania konsystencji pasty -na oczyszczon± i przygotowan± skórê twarzy, szyi i dekoltu nanie¶æ przygotowan± ilo¶æ maski - omijaæ okolice oczu i ust -maska powinna wyschn±æ w ci±gu 5-7 minut -po oko³o 10-15 minutach delikatnie zdj±æ maskê i przetrzeæ skórê p³atkami kosmetycznymi zwil¿onymi ciep³± wod± lub tonikiem Substancje aktywne: -laminaria -indyjski orzech -rozmaryn Informacje dodatkowe: -pojemno¶æ: 155 g = 2 zabiegi -pH naturalneProdukt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: