BelArte el UV Kamuflujcy

Maska ¿elowa z alg± przeciwzmarszczkow± 500 ml + 22 g ZiajaPRO

Maska ¿elowa z alg± przeciwzmarszczkow±. Seria ZiajaPRO Czerwona, program przeciwzmarszczkowy. ¯el - baza przeciwzmarszczkowy + 100% alga SPIRULINA. Preparat wy³±cznie do u¿ytku profesjonalnego w gabinetach kosmetycznych. Preparat testowany klinicznie i alergologicznie. Wskazania: -cera dojrza³a z widocznymi zmarszczkami, nadmiernie przesuszona, szorstka i ma³o elastyczna -skóra wymagaj±ca silnej regeneracji i od¿ywienia na poziomie komórkowym 100% ALGA SPIRULINA - opis dzia³ania: -Maska ¿elowa z alg± przeciwzmarszczkowa -zawiera unikaln± kombinacjê najwy¿szej jako¶ci substancji od¿ywczych -kolor: zielononiebieski, zapach: morski -sucha masa > 90%, zawarto¶æ wody 5 - 8% ¯el-Baza Przeciwzmarszczkowy - opis dzia³ania: -poprawia napiêcie naskórka oraz stymuluje proces jego odnowy -wyra¼nie wzmacnia w³ókna kolagenu i elastyny -odtwarza bia³ka strukturalne skóry, aktywnie wyg³adza i sp³yca zmarszczki -hamuje proces starzenia siê skóry i wzmacnia jej funkcje ochronne Aplikacja maski ¿elowej z alg± spirulin±: -odmierzyæ 30 ml ¿elu–baza (30 doz), nastêpnie za pomoc± do³±czonej ³y¿eczki 2,5-3 ml algi spiruliny -dok³adnie wymieszaæ -nanie¶æ cienk± warstwê maseczki na skórê twarzy, szyi i dekoltu -po oko³o 10-15 minutach przetrzeæ skórê p³atkami kosmetycznymi zwil¿onymi ciep³± wod± lub tonikiem bezalkoholowym w zale¿no¶ci od programu Substancje aktywne -100% ALGA NIEBIESKOZIELONA SPIRULINA ¯el-Baza: -oligopeptydy -alantoina -prowitamina B5 (D-panthenol) Informacje dodatkowe: -pojemno¶æ: 500 ml ¿el-baza + 22 g alga SPIRULINA = 15 zabiegów -produkt w 100% naturalny -pH naturalne -przechowywaæ w temp. 20-25 °CProdukt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: