BelArte el UV Kamuflujcy

Maska z³uszczaj±ca algowa ¿ó³ta 155 g ZiajaPRO

Maska z³uszczaj±ca algowa ¿ó³ta. Program do ka¿dego rodzaju cery. Preparat wy³±cznie do u¿ytku profesjonalnego w gabinetach kosmetycznych. Preparat testowany klinicznie i alergologicznie. Wskazania: -ka¿dy rodzaj cery -w programie do cery suchej i normalnej jako ³agodny preparat z³uszczaj±cy -w programie do cery t³ustej i mieszanej polecany na serum normalizuj±ce Opis dzia³ania: -³agodnie, ale dok³adnie z³uszcza i usuwa martwe komórki naskórka -skutecznie nawil¿a oraz doskonale wyg³adza skórê -usuwa oznaki zmêczenia, dodaje skórze blasku i przywraca promienny wygl±d -delikatnie rozja¶nia Aplikacja maski algowej: -za pomoc± do³±czonej miarki odmierzyæ 75 ml maski, dodaæ do 90 ml wody o temperaturze pokojowej (20° C) -dok³adnie wymieszaæ (+"- 1 min ) do uzyskania konsystencji pasty -na oczyszczon± i przygotowan± skórê twarzy, szyi i dekoltu nanie¶æ przygotowan± ilo¶æ maski - omijaæ okolice oczu i ust -maska powinna wyschn±æ w ci±gu 5-7 minut -po oko³o 10-15 minutach delikatnie zdj±æ maskê i przetrzeæ skórê p³atkami kosmetycznymi zwil¿onymi ciep³± wod± lub tonikiem Informacje dodatkowe: - pojemno¶æ: 450 ml = 6 zabiegów - pH naturalne Substancje aktywne: -laminaria -ekstrakty z ananasu i papaiProdukt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: