Cie do powiek BelArte

¯el ch³odz±cy Termowyszczuplanie 270 ml z dozownikiem Ziaja Rebuild

¯el ch³odz±cy Ziaja Rebuild - termowyszczuplanie. Najlepsze efekty uzyskuje siê stosuj±c preparat: -po æwiczeniach: fitness, aerobic -po gruboziarnistym peelingu Dzia³anie: Zapobiega gromadzeniu siê substancji lipidowych. Aktywuje spalanie tkanki t³uszczowej. Wzmacnia i poprawia strukturê skóry. Zapewnia orze¼wiaj±ce uczucie ch³odu. Sposób u¿ycia: ¯el intensywnie wmasowaæ w skórê rozpoczynaj±c od ³ydek w kierunku bioder. Najlepsze efekty uzyskuje siê stosuj±c produkt systematycznie ka¿dego dnia. Substancje aktywne: -Ekstrakt Z Mi³orzêbu Japoñskiego -Ekstrakt Z Miêty Pieprzowej -Bio-Ca2+ Coralliny Officinalis -Phytocomplex Antycellulit Opakowanie: 270 ml.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: