BelArte Coroline

¯el przeciw obrzêkom ksztanowy 250 ml z dozownikiem ZiajaPRO Stopy

¯el przeciw obrzêkom kasztanowy. Seria ZiajaPRO Stopy, program do pielêgnacji stóp. Preparat wy³±cznie do u¿ytku profesjonalnego w gabinetach kosmetycznych. Preparat testowany klinicznie i alergologicznie. Opis dzia³ania: -redukuje obrzêki -zmniejsza sk³onno¶æ do ich powstawania -uszczelnia naczynia krwiono¶ne -skutecznie likwiduje zmêczenie nóg -przynosi ulgê obola³ym i ciê¿kim stopom -aktywnie nawil¿a skórê -zapewnia d³ugotrwa³e uczucie ch³odu Sposób u¿ycia: -¿el nanie¶æ na oczyszczone i osuszone nogi -wykonaæ krótki masa¿ Substancje aktywne: -ekstrakt z kasztanowca -substancja ch³odz±ca -olejek z miêty pieprzowej -prowitamina B5 (D-panthenol)Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: