Cie do powiek BelArte

Lampa UV 36W Medium

Lampa UV 36W Medium
Lampa UV 36W Medium
Lampa UV 36W Medium

Lampa UV MEDIUM to wiele zalet: - Efektywna moc 36W (4x9W) - Czas na 1, 2 i 3 minuty - Wnêtrze wy³o¿one lustrem ze stali nierdzewnej (spód) i foli± antyrefleksyjn± (boki i góra) - Dno wysuwane, u³atwia utrzymywanie czysto¶ci - ¯arówki jednostronne standardowe - 4 wk³ady UV w komplecie - Bezpiecznik - D³ugo¶æ fali 370nm (nieszkodliwe dla oczu) - Wymiar 31.5 x 21.8 x 12.0 cm - Zasilana 220V, wtyczka europejska - Instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim - Gwarancja 6 miesiêcy - 14-dniowy bezp³atny serwis gwarancyjny Lampa posiada europejski certyfikat CE.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: