BelArte el UV Kamuflujcy

Lampa UV BelArte SUPERB 2x9W

Lampa UV BelArte SUPERB 2x9W
Lampa UV BelArte SUPERB 2x9W
Lampa UV BelArte SUPERB 2x9W
Lampa UV BelArte SUPERB 2x9W
Lampa UV BelArte SUPERB 2x9W

Mercedes ¶wiata lamp UV. Lampê BelArte SUPERB charakteryzuj±: - Timer 30, 60, 120, 180 sekund - Paraboliczna folia refleksyjna (optymalne k±ty padania ¶wiat³a, równomierne na¶wietlanie) - Wymuszony obieg powietrza wewn±trz lampy - Mo¿liwo¶æ otwarcia obudowy - Ergonomiczny kszta³t - Dwie ¿arówki 9W (dwustronne) - Instrukcja w jêzyku polskim - Gwarancja 6 miesiêcy - Bezp³atny 14-dniowy serwis gwarancyjny Zestaw zawiera lampê BelArte SUPERB, 2 ¿arówki, kabel zasilaj±cy, zasilacz, karta gwarancyjna oraz instrukcja w jêzyku polskim. Lampa posiada europejski certyfikat CE.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: