Cie do powiek BelArte

Lampa UV MEGA 36W

Lampa UV MEGA 36W
Lampa UV MEGA 36W
Lampa UV MEGA 36W
Lampa UV MEGA 36W
Lampa UV MEGA 36W
Lampa UV MEGA 36W

Nowoczesny typ lamp UV, po raz pierwszy w Polsce. Przeznaczona przede wszystkim do profesjonalnych gabinetów stylizacji paznokci. Zaskoczy Ciê ju¿ przy pierwszym u¿yciu - w³±czy siê sama, gdy w³o¿ysz do niej rêkê! Cechy lampy typu MEGA: - 2 fotoreceptory (lampa w³±cza siê po w³o¿eniu rêki) - Wiatraczek (sprawniejsze wysuszenie ¿elu, akrylu, lakierów) - Szeroka szczelina (praca na obu d³oniach) - Stal lustrzana (jest to stal nierdzewna zamiast folii) - Ustawienia czasu 2, 3, lub 5 minut - Opcja pracy ci±g³ej - Opcja pracy z wentylatorem i-lub ¶wiat³em - 4 ¿arówki 9-watowe w komplecie - D³ugo¶æ fali 370nm (fale nieszkodliwe dla oczu) - Instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim - Karta gwarancyjna (6 miesiêcy) - Bezp³atny 14-gniowy serwis gwarancyjny - Europejski certyfikat CE Lampa polecana przez najlepszych fachowców z bran¿y manicure!Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: