BelArte Coroline

¯arówka UV 9W

¯arówka UV 9W
¯arówka UV 9W

¯arówka 9-watowa o przed³u¿onej trwa³o¶ci, do u¿ytku w popularnych lampach UV. U¿ywaæ do lamp typów: STANDARD 36W, PLUS 36W, MEDIUM 36W, MEGA, UV Dryer 36W, MINI 9W (obu typów), BLUE. Je¿eli nie jeste¶ pewna czy ta ¿arówka bêdzie pasowaæ do Twojej lampy, zadzwoñ lub napisz do nas. Uwaga, ¿arówki s± produktem zu¿ywalnym, na który NIE udziela siê gwarancji.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: