BelArte Akryl White

¯arówka UV dwustronna 9W

¯arówka UV do lamp UV typu BelArte JET 5000. Trwa³o¶æ 15.000 min pracy ci±g³ej. Zalecamy wymianê co ok. 8-12 miesiêcy.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: