BelArte Coroline

Cyrkonie bezniklowe 12 szt

Cyrkonie bezniklowe 12 szt
Cyrkonie bezniklowe 12 szt
Cyrkonie bezniklowe 12 szt
Cyrkonie bezniklowe 12 szt

Niezwykle efektowne cyrkonie, niezast±pione dla ka¿dej maniaczki dobrego zdobienia paznokci. W zestawie 12 pude³eczek z kamyczkami w ró¿nych kolorach, do wyboru tak¿e jeden wiod±cy kszta³t. W zale¿no¶ci od rozmiaru cyrkonii, w ka¿dym pude³eczku znajduje siê od 80 do 200 pojedynczych elementów. Kupuj w zestawie by uzyskaæ jak najwiêksz± ró¿norodno¶æ! UWAGA: cyrkonie kupione w tym sklepie internetowym nie zawieraj± szkodliwego niklu!Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: