BelArte el UV Kamuflujcy

Folia ciêta 12 szt

Folia ciêta 12 szt
Folia ciêta 12 szt
Folia ciêta 12 szt
Folia ciêta 12 szt

W zestawie znajduje siê 12 s³oików folii holograficznej. ¦rednia waga pude³eczka: 5g (opakowania pe³ne po brzegi). W ka¿dym zestawie mie¶ci siê komplet ró¿nych kolorów, dlatego kupuj±c zestaw masz do dyspozycji pe³n± gamê kolorystyczn±. Folia jest niezast±piona dla wszystkich osób kochaj±cych zdobienie AQUA na przezroczystych ¿elach i wtapianie ozdób w ¿el.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: