BelArte Akryl White

Hologramy formowane 12 szt

Hologramy formowane 12 szt
Hologramy formowane 12 szt
Hologramy formowane 12 szt
Hologramy formowane 12 szt

W komplecie 12 rewelacyjnych ozdób - komplet pude³eczek brokatowych hologramów o ró¿nych kolorach. Otrzymasz nie tylko holograficznie l¶ni±ce srebro czy z³oto, ale tak¿e transparentn± zieleñ, czy b³yszcz±ce pastele. Masz mo¿liwo¶æ swobodnego wyboru kszta³tu - jest bardzo wiele wersji do wyboru. Kupuj w zestawie aby mieæ pe³ny asortyment w zdobieniu.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: