ele UV BelArte silver Line

Jedwabne ozdóbki 12 szt

Jedwabne ozdóbki 12 szt
Jedwabne ozdóbki 12 szt

W komplecie 12 s³oiczków ró¿nych ozdób jedwabnych. Ka¿dy komplet zawiera pe³n± gamê kolorystyczn± jednego lub dwóch kszta³tów. Kupuj±c ca³y zestaw zapewniasz sobie pe³niê wyboru podczas zdobienia paznokci.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: