ele UV BelArte silver Line

Karuzelka du¿a

Karuzela na ozodby do paznokci z 12-ma przegródkami. ¦rednica karuzeli: 8 cm. U³atwia segregacjê i utrzymanie porz±dku na stoliku. Wystarczy tylko przekrêciæ by dostaæ siê do wybranej ozdoby.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: