Cie do powiek BelArte

Kaszka 12 szt

Kaszka 12 szt
Kaszka 12 szt

12 pude³eczek wielobarwnego bulionu (kaszki). Przeciêtna waga netto bulionu: 5g (pe³ne opakowanie). Bulion jest niezast±pion± ozdob± do paznokci dla kobiet ceni±cych precyzyjn± pracê i doskona³y efekt. Kupuj±c ca³y komplet, masz do dyspozycji gamê kolorystyczn± i swobodê wyboru ozdób do zdobieñ.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: