BelArte Akryl White

Kaszka w ³añcuszku 12 szt

Kaszka w ³añcuszku 12 szt
Kaszka w ³añcuszku 12 szt
Kaszka w ³añcuszku 12 szt
Kaszka w ³añcuszku 12 szt

Je¿eli kochasz zdobienie z u¿yciem groszku, a nie masz cierpliwo¶ci by go uk³adaæ prze tak d³ugi czas, groszek w ³añcuszku jest stworzony dla Ciebie! Dziêki niteczce roz³o¿ysz ozdoby w 100% równej linii, przy czym bêdzie to trwaæ tylko moment!Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: