ele UV BelArte silver Line

Kolczyki na paznokcie 12 szt

Kolczyki na paznokcie 12 szt
Kolczyki na paznokcie 12 szt
Kolczyki na paznokcie 12 szt
Kolczyki na paznokcie 12 szt

Zestaw zawiera 12 s³oiczków, w ka¿dym z nich jest jeden wspania³y kolczyk do paznokci (i 2 metalowe kó³ka do zamocowania). Kolczyki o wielu kolorach i kszta³tach (sprawd¼ zdjêcia).Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: