BelArte Akryl White

Kruszona muszla 12 szt

Kruszona muszla 12 szt
Kruszona muszla 12 szt

W zestawie 12 pojemniczków z kruszonymi muszelkami s³onowodnych krabów (tzw. masa per³owa). ¦rednia waga pojedynczego pojemniczka to 5 gram (s± to pe³ne pojemniczki). Ka¿dy zestaw zawiera ró¿ne kolory muszelek. Uwaga - po g³êbokim zatopieniu w ¿el aqua, tworz± ¶liczny gradient (p³ynne przej¶cie pomiêdzy ciemniejszym a jasnym kolorem).Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: