ele UV BelArte silver Line

Per³owe kszta³ty 12 szt

Per³owe kszta³ty 12 szt
Per³owe kszta³ty 12 szt
Per³owe kszta³ty 12 szt
Per³owe kszta³ty 12 szt

Masa z per³y obrabiana, to najdro¿sze i najbardziej wyj±tkowe p³askie ozdóbki do zatapiania. Dostêpne w wielu designach, a w zale¿no¶ci od rodzaju, przyjmuj± pere³kow± barwê, lub mieni± siê wielobarwnie. Komplet zawiera 12 pojemniczków ró¿nych wzorków formowanej masy per³owej, w ka¿dym po 10 szt. ozdób.



Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: