BelArte Coroline

Plastikowe cyrkonie 12 szt

Plastikowe cyrkonie 12 szt
Plastikowe cyrkonie 12 szt
Plastikowe cyrkonie 12 szt

W komplecie 12 pude³eczek z pere³kami w ró¿nych kolorach. Ka¿dy komplet zawiera pe³n± gamê kolorystyczn± jednego lub dwóch kszta³tów. Do wyboru przeró¿ne kszta³ty - trójk±ty, kwadraty, prostok±ty, romby, gwiazdki, ³ezki i inne. Kupuj±c ca³y zestaw zapewniasz sobie swobodê wyboru podczas zdobnictwa.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: