ele UV BelArte silver Line

Sze¶ciok±ty 12 szt

Sze¶ciok±ty 12 szt
Sze¶ciok±ty 12 szt
Sze¶ciok±ty 12 szt
Sze¶ciok±ty 12 szt

Sze¶ciok±ty, zwane inaczej heksagonami lub plastrami miodu. Milion mo¿liwych zastosowañ - jest to absolutnie obowi±zkowy sk³adnik zbioru ka¿dej stylistki. W zestawie 12 super-pe³nych pude³eczek z hexagonami w 12 kolorach.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: