Cie do powiek BelArte

Pojemnik na pêdzelki

Pojemnik na pêdzelki
Pojemnik na pêdzelki

Pojemnik u³atwiaj±cy utrzymanie czysto¶ci i pielêgnacjê w³osia pêdzelków. Plastikowa forma wewn±trz, przytrzyma Twój ulubiony pêdzelek, dziêki czemu w³osie nie ulegnie zniszczeniu. Wlej do ¶rodka trochê preparatu i pozostaw pêdzle, a¿ zostan± oczyszczone.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: