BelArte el UV Kamuflujcy

Zestaw 18 pêdzli do makija¿u I

Zestaw 18 pêdzli do makija¿u I
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u I
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u I
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u I
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u I
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u I
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u I
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u I

Komplet 18 pêdzli w eleganckim, czarnym etui. Pêdzle z r±czkami czarnymi ze srebrnymi skuwkami. W zestawie: Nr 1 - Szczoteczka do brwi. Nadaje brwiom kszta³t i kolor. Do³±czony minigrzebyk do rozczesywania rzês. Nr 2 - Spirala do tuszowania rzês. Nr 3 - Aplikator wykonany z g±bki. Mo¿e pos³u¿yæ do rozcierania granicy miêdzy dwoma cieniami na³o¿onymi na powiekê b±d¼ rozcierania kresek w celu z³agodzenia ich wyrazisto¶ci. Nr 4 - Pêdzelek do ust w srebrnym opakowaniu. Idealnie nadaje siê do noszenia w torebce i przy poprawkach w ci±gu. Nr 5 - Cienki pêdzelek do nak³adania eyelinera w postaci p³ynnej. Nr 6 - Pêdzel do punktowych aplikacji koretora. Nr 7 - P³aski pêdzel sko¶nie ¶ciêty, do brwi. Nr 8 - P³aski pêdzel zaokr±glony. Jego kszta³t i krótkie w³osie umo¿liwia wykonanie precyzyjnego zarysu powieki górnej i dolnej. Nr 9 - Pêdzel p³aski, zaokr±glony do makija¿u oka, idealny do punktowych rozja¶nieñ powieki np. w wewnêtrznych k±cikach. Nr 10 - Pêdzel p³aski, do cieniowania powieki. Nr 11 - Pêdzel wachlarz; do wykoñczenia makija¿u. Nr 12, 13, 14,15 - Pêdzle p³askie, zaokr±glone (ró¿nej wielko¶ci). S³u¿± do aplikacji cieni na powiekê. Nr 16 - ¦redni pêdzel sko¶ny do cieniowania lub modelowania twarzy ró¿em. Nr 17 - ¦redni pêdzel do nanoszenia pudru br±zuj±cego b±d¼ ró¿u. Nr 18 - Du¿y pêdzel do aplikacji pudru sypkiego lub prasowanego na twarz.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: