BelArte el UV Kamuflujcy

Zestaw 18 pêdzli do makija¿u IV

Zestaw 18 pêdzli do makija¿u IV
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u IV
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u IV
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u IV
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u IV
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u IV
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u IV
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u IV

Komplet 18 pêdzli w etui o fakturze w kratkê. Pêdzle z r±czkami czarnymi i czarnymi skuwkami. W zestawie: Nr 1 - Szczoteczka do brwi. Nadaje brwiom kszta³t i kolor. Do³±czony minigrzebyk do rozczesywania rzês. Nr 2 - Spirala do tuszowania rzês. Nr 3 - Aplikator wykonany z g±bki. Mo¿e pos³u¿yæ do rozcierania granicy miêdzy dwoma cieniami na³o¿onymi na powiekê b±d¼ rozcierania kresek w celu z³agodzenia ich wyrazisto¶ci. Nr 4 - Cienki pêdzelek do nak³adania eyelinera w postaci p³ynnej. Nr 5 - Pêdzel do ust. Umo¿liwia idealny obrys warg i wykonanie korekty ich kszta³tu. Nr 6 - Pêdzel do punktowych aplikacji koretora. Nr 7 – P³aski pêdzel sko¶nie ¶ciêty, do brwi. Nr 8 - P³aski pêdzel zaokr±glony. Jego kszta³t i krótkie w³osie umo¿liwia wykonanie precyzyjnego zarysu powieki górnej i dolnej. Nr 9 - Pêdzel p³aski lekko zaokr±glony. S³u¿y do wype³nienia ust pomadk± w ró¿nej postaci. Nr 10 - Pêdzel „wachlarz” do wykoñczenia makija¿u. Nr 11 - Pêdzel p³aski, sko¶nie ¶ciêty. Do modelowania i cieniowania powieki. Nr 12, 13, 14, 15 – Pêdzle p³askie, zaokr±glone (ró¿nej wielko¶ci). S³u¿± do aplikacji cieni na powiekê. Nr 16 - ¦redni pêdzel sko¶ny do cieniowania lub modelowania twarzy ró¿em. Nr 17 - ¦redni pêdzel do nanoszenia pudru br±zuj±cego b±d¼ ró¿u. Nr 18 - Du¿y pêdzel do aplikacji pudru sypkiego lub prasowanego na twarz.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: