ele UV BelArte silver Line

Blok polerski w kwiaty

Blok polerski w kwiaty
Blok polerski w kwiaty
Blok polerski w kwiaty

Byæ mo¿e widzia³a¶ ju¿ podobne bloczki? Te kupione w naszej hurtowni s± dodatkowo pokryte efektownym motywem kwiatowym (lub innymi wzorami), który dodatkowo zwiêksza trwa³o¶æ. Blok 4-stronny nadaje siê do lekkiego matowienia p³ytki, a pozosta³e fazy do polerowania. Du¿a granulacja (maks. 3500) gwarantuje wysokiej klasy po³ysk. T± polerk± najlepiej pracuj z technik± akrylow±, ¿elem, naturaln± p³ytk±.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: