Cie do powiek BelArte

Bufer prosty matuj±cy trójstronny

Bufer prosty matuj±cy trójstronny
Bufer prosty matuj±cy trójstronny
Bufer prosty matuj±cy trójstronny
Bufer prosty matuj±cy trójstronny

Extra-giêtki bufer matuj±cy prosty, 3-stronny. Dostêpny w dwóch wersjach, o podstawowych ziarnisto¶ciach: - STANDARD: 360-400 (czarny, ró¿owy, niebieski) - LIGHT: 450-500 (pomarañczowy, szary) ¦wietnie sprawdza siê do matowienia p³ytki i pilingu. Zaskakuj±ca elastyczno¶æ to wielki plus tego nietuzinkowego pilniczka!Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: