ele UV BelArte silver Line

Pilniczek drewniany

Pilnik drewniany, trójwarstwowy. Ostra gradacja 80 sprawia, ¿e najlepiej pracuje siê nim z naturaln± p³ytk± lub tipsem. Przeciêtna trwa³o¶æ. Dostêpny w jednej z dwóch wersji kolorystycznych.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: