ele UV BelArte silver Line

Pilnik d³ugi szklany

Pilnik d³ugi szklany
Pilnik d³ugi szklany
Pilnik d³ugi szklany
Pilnik d³ugi szklany

Pilniczek ze szk³a obustronny, o d³ugo¶ci 19,5 cm, antybakteryjny. Zakoñczony jest ³agodnym pó³okrêgiem. Ka¿dy pilnik pakujemy w futera³ ochronny ze sztucznego tworzywa. Pilnik ma kolor przezroczysty, r±czka cieniowana jest do jednego z 4 wybranych transparentnych kolorów.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: