BelArte el UV Kamuflujcy

Pilnik prosty zebra

7-warstwowa Zebra najnowszej generacji, o jeszcze wiêkszej trwa³o¶ci. Najlepiej stosowaæ do spi³owywania p³ytki paznokci, opi³owania paznokci, techniki ¿elowej i akrylowej. Przystosowany dla osób które lubi± pos³ugiwaæ siê tym kszta³tem.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: