BelArte Coroline

Pilnik wielobarwny

Pilnik wielobarwny
Pilnik wielobarwny
Pilnik wielobarwny
Pilnik wielobarwny

Czy¿ nie s± ¶liczne? Dwustronne, gradacja 120, doskona³e do nadawania kszta³tów naturalnej p³ytce, do tipsów, akrylu, ¿elu. Dodatkowa warstwa z nadrukiem zwiêksza trwa³o¶æ i wyd³u¿a okres trwa³o¶ci. Mo¿esz tak¿e u¿ywaæ go jako prezent lub do dalszej odsprzeda¿y dla wyj±tkowych klientek. Te pilniki dostêpne s± w wersji: prosty, banan, a tak¿e w wielu wersjach kolorystycznych.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: