BelArte Coroline

Pilnik zebra banan

Pilnik zebra banan
Pilnik zebra banan

Siedmiowarstwowa Zebra nowej generacji, o powiêkszonej trwa³o¶ci. Stosuj do spi³owywania p³ytki paznokcia, opi³owania paznokcia, techniki ¿elowej i akrylowej. Przystosowany dla osób które lubi± pos³ugiwaæ siê tym kszta³tem - hit sprzeda¿y 2009!Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: