BelArte el UV Kamuflujcy

Rozcieñczacz BelArte 100 ml

BelArte Polish Thinner 100ml, czyli preparat rozcieñczaj±cy lakiery do paznokci. Wygodna butelka z dozownikiem-kroplomierzem. Nie powoduje scinania lakieru. Wystarczy dodaæ dwie-trzy krople, by uzyskaæ po¿±dan± konsystencjê. Po zastosowaniu wstrz±saj lakierem przez ok. 10 sekund i ciesz siê jego ¶wie¿± konsystencj±. Dla pewno¶ci dobrego po³±czenia siê rozcieñczacza, wstrz±¶nij lakierem nastêpnego dnia. buteleczka zawiera 100 ml rozcieñczacza.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: