ele UV BelArte silver Line

Zmywacz do paznokci BelArte 100 ml

Nowa, unikalna seria aromatycznych zmywaczy do paznokci BelArte. Zmywacze BelArte nie zawieraj± czystego acetonu, wiêc mo¿esz swobodnie u¿ywaæ ich z tipsami, ¿elem i akrylem, nie obawiaj±c siê o uszkodzenie materia³u. S± ca³kowicie bezpieczne - nie powoduj± alergii ani nie maj± w³a¶ciwo¶ci rakotwórczych. Po wyparowaniu zmywacza, na d³oniach pozostaje bardzo intensywny zapach, który mo¿e utrzymaæ siê nawet do trzykrotnego mycia r±k. Mo¿esz wybraæ jeden z 8 dostêpnych zapachów. Do wyboru masz zarówno klasyczne zapachy (zielone jab³uszko, truskawka, poziomka, dzika wi¶nia), jak i egzotyczne (wanilia, nektarynka, cytrynka, ananas). Wybierz Twój ulubiony zapach lub kup wszystkie w komplecie!Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: