BelArte Coroline

Oliwka pielêgnacyjna do paznokci BelArte 11 ml

Znana w Polsce oliwka pielêgnacyjna do paznokci. Oliwka dostêpna jest w kilku kompozycjach zapachowych: - Lawendowy - ma dzia³anie koj±ce i uspakajaj±ce, poprawia stan wysuszonej skóry - Cytrynowy - ma dzia³anie od¶wie¿aj±ce, dezynfekuj±ce, grzybo- i bakteriobójcze - Aloesowa - regeneruje, od¿ywia i ³agodzi, korzystaj±c z wyj±tkowych sk³adników aloesu - Miêta - ma dzia³anie odprê¿aj±ce, stymuluj±ce, ³agodz±ce podra¿nienia - Paprykowa - tonizuje, wyg³adza, rozgrzewa - Pomarañcza i Cynamon - przywraca równowagê i spokój, ma niezwyk³y aromat Wybierz swój ulubiony zapach, zakochasz siê w niej tak jak ka¿dy kto jej spróbowa³!Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: