BelArte Coroline

¯el do skórek BelArte 11 ml

Cuticle Remover BelArte, czyli ³agodny ¿el BelArte, rozmiêkczaj±cy skórki nawet w pó³ minuty. Przyjemny, neutralny zapach. Antyalergiczny, dlatego nie musisz siê obawiaæ o reakcje alergiczne. Buteleczka 11 ml z pêdzelkiem u³atwiaj±cym dok³adn± aplikacjê.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: