Cie do powiek BelArte

SZA£ ZDOBIEÑ z gratisami

SZA£ ZDOBIEÑ to miks ozdób, lakierów i akcesoriów zawieraj±cy prawdopodobnie wszystko, czego mo¿e zapragn±æ prawdziwy sympatyk artystycznego zdobienia paznokci. W komplecie: - 12 s³oiczków cyrkonii (ró¿ne kszta³ty i kolory) - 6 s³oiczków kruszonych muszelek, w ró¿nych kolorach - 12 opakowañ suszonych kwiatuszków - 6 s³oiczków szkieletów li¶ci - 6 s³oiczków z³otych ozdóbek w ró¿nych kszta³tach - 12 super-pe³nych s³oiczków sypkiego brokatu GLITTER - 12 opakowañ folii hologramowej o ró¿nych barwach - 6 pude³eczek wielobarwnych piór - 12 opakowañ po³yskuj±cych ozdóbek hologramowych - 6 pude³eczek kwiatków ceramicznych - 6 s³oiczków pe³nych kó³ek - 6 pude³eczek wielobarwnego kruszonego szk³a - 6 pude³eczek piasku do zatapiania - 6 s³oiczków kó³eczek z dziurk± - 6 opakowañ mchu chrobotka - 6 pude³eczek cekinów 3d - 12 emalii do paznokci BelArte NAIL ENAMEL (po 11 ml ka¿dy), seria nieszablonowych kolorów - 4 linery BelArte z supercienkim pêdzelkiem (najpopularniejsze kolory) GRATIS - 2 du¿e karuzele na ozdoby GRATIS - 2 ma³e karuzele na ozdoby GRATIS £±cznie 126 S£OICZKÓW OZDÓBEK (sporo ponad pó³ KILOGRAMA ozdób na pazurki), 16 lakierów i cztery karuzelki! Uwaga - ze wzglêdu na du¿e poszerzenie naszego asortymentu ozdób, czê¶æ ozdób mo¿e byæ sporo bardziej urozmaicona, ni¿ jest to na li¶cie po wy¿ej!Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: