BelArte Coroline

Zestaw do piecz±tkowania paznokci du¿y

Zestaw do piecz±tkowania paznokci du¿y
Zestaw do piecz±tkowania paznokci du¿y
Zestaw do piecz±tkowania paznokci du¿y
Zestaw do piecz±tkowania paznokci du¿y

Nowo¶æ - zestaw do piecz±tek na paznokcie paznokci MINI. W zestawie: - Zestaw do piecz±tkowania z prowadnic±, piecz±tk±, odpychaczem lakieru - 5 metalowych p³ytek ze wzorami (³±cznie 40 pojedynczych wzorów) - 7 lakierów do paznokci (w tym nawierzchniowy) - P³yta CD z wideo-instrukta¿em - Instrukcja - Pude³ko Uwaga - dziêki 8-k±tnym p³ytkom ze wzorkami, ten zestaw jako jedyny oferuje mo¿liwo¶æ robienia wzorów wielobarwnych, czyli takich, w których elementy wykonane s± wieloma barwami!Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: