ele UV BelArte silver Line

Szablony prostok±tne 500 szt

Rolka zawiera 500 sztuk prostok±tnych szablonów (form) do paznokci. Niezast±pione przy pracy bez tipsów. Trwa³y klej zapewnia ¶wietn± przyczepno¶æ. D³ugo¶ci numerowane a¿ do 7 mm.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: